Hôm nay,  

Bức Tâm Thư Cho Con

16/06/202111:41:00(Xem: 4932)

 

Crystal H. Vo

 

Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như  Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư  tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây, là bài viết mới cho tháng.


***

VVNM 01
Ng
ày 24 tháng 5 năm 2021


Los Angeles, California


Vivian Thương Yêu,


M thc shnh phúc và biết ơn Thượng Đế vì hôm nay con đã đạt được mc tiêu giáo dc ca mình! Mười năm trước, có nm mơ mcũng không dám mong ước điu nay, nhưng hôm nay, nó đã trthành s thc. Tht vy, điu kdiu xy ra hàng ngày phi không con? Mẹ đã tng lo lng hết sc cho con và tương lai ca con, nhưng bây gimbiết rng tương lai ca con sta sáng tt cả đều nhschăm chca mình. Con đã đi được mt chng đường dài, con ca m! Thượng Đế đã chia cho con mt cây bài khó, tuy nhiên vi tính cách kiên cường, con đã biến mi trngi thành bàn đạp cho thành công. Mrt nóng lòng được nhìn thy con sdng kiến ​​thc ca mình để giúp đỡ người khác trong tương lai. Mbiết ơn con vì chính con đã dy cho mtính kiên nhn, hiu biết và yêu thương. Chúc con mt cuc đời hnh phúc và thành công!


Mvn còn nhrt rõ ngày đầu tiên con đi hc mu giáo. Hôm đó mmang theo máy thâu hình để ghi li khonh khc đặc bit này. Khi con bước vào lp hc, con và các bn cùng lp đã vây quanh cô giáo viên ca con. Mi đứa trkhác đều vui vvà chú ý đến cô giáo, nhưng riêng con có vnhư đến tmt hành tinh khác. Con không chú ý đến cô giáo hoc không thhin bt ksquan tâm nào. Lúc đó mkhông hiu vì sao mà mchcm thy nó hơi kl.


Con đã phi vt ln trong trường hc tcp mt đến cp ba. Là mt bà mtrnhp cư ở M, mkhông biết làm thế nào để chun btt hơn cho con đi hc hoc nhsgiúp đỡ. Mẹ đã nghe nói rng trem sinh ra ở đất nước này skhông gp khó khăn khi hc tiếng Anh khi hbt đầu đi hc, vì vy mchdy cho con bng tiếng Vit. Trước tiên, mmun con nói tiếng Vit trôi chy để con có thln lên bng hai thtiếng. Mkhông biết rng khái nim này không áp dng hp vi con. Thi gian đầu, con nói rt sm và trôi chy tiếng Vit, nhưng khi con bt đầu đi hc năm  bn tui, con đã gp rt nhiu khó khăn trong vic chuyn đổi ttiếng Vit sang tiếng Anh. Nếu mbiết nhng gì mbiết ngày hôm nay, mẹ đã bt đầu vi con bng chai thtiếng. Mchỉ áp dng nhng gì mbiết khi còn Vit Nam. Không ai dy mcách đọc hay viết nhà. Mẹ đã hc nó ttrường hc, vì vy mnghĩ con stiếp thu nn giáo dc theo cách tương t. Tuy nhiên, con đã phi đấu tranh rt nhiu. Con gp trngi trong hc tp và thiếu tp trung khiến vic hc trnên khó khăn vi con. Mẹ ước gì m nhờ đến sgiúp đỡ sm hơn để cuc sng ca chúng ta không phi căng thng như trước. Thnh thong, ba ca con và mphi đe da con rng nếu con không chu chăm chhc, ba và msphi đưa con vào trường quân s. Nó không có hiu qugì; thay vào đó, nó chkhiến con thêm shãi vì mt tương lai không xác định.


Đã có lúc mlo lng vvic con skhông thvượt qua kthi tt nghip Trung Hc PhThông, nhưng con đã làm mngc nhiên. Đó là khonh khc hnh phúc nht trong cuc đời m. Con đã hc xong trung hc trước sinh nht 18 tui và đã tham dba bui dtic cui năm, nhiu hơn mt shc sinh trung hc khác.


Ba và mkhông có nhiu tin bc, nhưng ba, mluôn cgng cung cp cho con nơi ăn chn ,  và san ninh. Tuy nhiên, nhng điu này vn còn thiếu xót vì ba và mẹ đã không dành đủ thi gian cho con hoc cho con nhiu tình yêu và slưu tâm. Ba, mẹ đã quá bn rn vi chuyn kiếm sng. Vphn m, mrt căng thng tcông vic và chăm sóc con và em trai ca con. Ngoài ra, mẹ đã blc li. Mẹ đã không tìm thy sbình yên trong tâm hn. Mvn còn bnh nhưng không biết làm thế nào để tìm kiếm sgiúp đỡ. Mkhông thdành hết tình cm cho con vì bn thân mkhông có được.  Mẹ đã tri qua ni đau vtình cm, và sxáo trn tâm lý ca quá kh: chng kiến ​​đất nước bchiến tranh tàn phá, mt người thân, btrn, đói khát, v.v.  Vì lý do đó, mkhông có khnăng cho con tình cm. Mthc sxin li vì con đã ln lên trong rt nhiu hoang mang, bi ri và mt mát. Mkhông biết làm thế nào để thc stìm thy con. Điu mbiết tt nht là viết nhng suy nghĩ ca mình ra giy khi mbcăng thng và cu xin khi gp tình hung khó khăn. Mẹ đã cu xin Thượng Đế giúp con, em trai ca con Charlie và mẹ để tìm thy sbình an và hòa hp trong chính chúng ta. Nhiu đêm mtng rơi nước mt khi viết và cu nguyn. Hành động này đã phn nào cha lành trái tim tan vvà tâm trí ri lon ca m. Nó đã giúp m tha th, quên đi, thu hiu và hơn hết, nó đã giúp mmlòng để yêu thương trli. Mcũng cu xin Thượng Đế hướng dn cho con đi đúng đường.


Ri nhng li cu nguyn ca mẹ đã được đáp li khi Ngài ban phước cho con mt đứa con khôi ngô tên là Jayden. Mcó ththy rõ nhng thay đổi 180 độ ở con. Con tng nói bé Jayden là ngun cm hng ln nht để giúp con đạt được mc tiêu hc tp. Mtin rng không nhng vy mà cháu là mt thiên thn ci trang, cháu đã làm cho tt cchúng ta hnh phúc hơn ktkhi cháu bước vào cuc sng ca chúng ta. Vi động lc như vy, con tiếp tc hc đại hc cho đến tháng cui cùng ca thai k. Là mt người yêu chung s hc và tính tình ci m, mchưa mt ln nói vi con rng con nên chn con đường snghip nào; thay vào đó, mkhuyến khích con làm nhng gì con gii và làm theo trái tim ca con, thì hnh phúc và thành công sẽ đến.


Mt hôm, khi con đang hc năm thhai đại hc, con nói vi mrng con quan tâm đến công tác xã hi. Mhi ti sao con li mun theo đui con đường này. Con trli rng con đã có mt khong thi gian khó khăn khi ln lên vi ba mlà người nhp cư. Đôi khi con trách ba, mvà gin ba, mvì không hiu con, nhưng khi con ln hơn, con hiu rng ba, mcũng gp khó khăn trong vic thích nghi vi nn văn hóa mi này. Vì vy, con mun trthành mt nhà tư vn/ trliu cho thanh thiếu niên, đặc bit là cho người nghèo và trem có cha mlà người nhp cư. Quyết định ca con đã chm vào trái tim mmt cách sâu sc! Mẹ đã bt khóc vì hnh phúc và cm kích trước schu đáo và lòng trc n ca con dành cho người khác.


Sau khi sinh bé Jayden, con quay li trường hc để ly bng Cnhân Công Tác Xã Hi ca trường Đại Hc Fullerton, Bang California. Sau đó, con đã yêu cu mhtrcon ly bng thc sĩ ti Đại Hc Nam California (University of Southern California) vì con nhn thy đó là con đường con mun đi cho hết cuc đời này.


Bn năm qua chúng ta đã gp rt nhiu khó khăn! Cui cùng, con đã thành đạt! Bui ldin ra ti Coliseum Los Angeles vào ngày 19 tháng 5. Khi lái xe đến đó, con nói vi mlà con va nhn được đin thư báo tin con sbt đầu công vic mi vi tư cách là nhà trliu vào ngày 2 tháng 6 năm nay. Đó là món quà tuyt vi nht mà con có thtng cho chính mình và bé Jayden. Cuc sng ca con tnay sẽ được ci thin vmt tài chính và tình cm. Schăm chca con, thiếu ngvì hc khuya và khó khăn vtin bc đều sẽ được đền bù mt cách xng đáng. Mthc shnh phúc cho con và gia đình nhca con.


VVNM 02
Vivian th
ương yêu ca m, không bao lâu na, con sri khi tổ ấm này và bt đầu cuc sng mi ca mình. Cm xúc ca m vvic này tht là phc tp. Mt phn mmun con, bé Jayden và Charlie sng vi mcàng lâu càng tt. Phn còn li m mong mun mi các con trưởng thành và đứng vng trên đôi chân ca mình. Mkhông thtiếp tc đối xvi tt ccác con như nhng đứa trkhi chúng ta sng cùng nhau, đây không phi là yếu ttt để nuôi dưỡng tính độc lp. Con đã vượt qua rt nhiu điu trong cuc sng và đạt được điu không th. Ưu tiên ca con bây gilà nuôi dy con trai ca con đạt được tim năng cao nht ca cháu, ging như mẹ đã làm cho con. Mbiết con slà người mtt nht mà bt cai có thmong mun có được. Đối vi snghip mi ca con, mtin rng con slà nhà trliu tt nht mà bt kbnh nhân nào cũng mong mun có được vì con có mt trái tim nhân hu và lòng trc n sâu sc đối vi người khác. Chính vì con xut thân tkhó khăn nên mtin rng con có sự đồng cm vi hvà scgng hết sc để giúp hvượt qua khó khăn, ging như con mong mun ai đó đã giúp chúng ta khi chúng ta gp nhiu ththách. Ông bà ngoi đã dy mtrt nhlòng trc n cho nhng người khác. Mẹ đã truyn li đặc đim này cho con, và bây ginhim vca con là làm điu tương tcho con cháu ca mình.


Vivian thương yêu ca m, hãy sng và chia stình yêu thương và lòng tt ca con vi nhng người kém may mn hơn mình. Hãy dy bn trcách phân bit đúng sai. Chcho hmt con đường tt hơn để đi và là ánh sáng để xóa bbóng ti. Mtin rng con có đủ sc mnh để thay đổi cuc sng ca nhng đứa trkém may mn khác. Con nên nh, hnh phúc không đo bng stài sn ca con, mà nó được đo bng nim vui ttrái tim ca mình và nhng gì mình làm cho tha nhân. Trái tim hnh phúc là trái tim cha đựng tình yêu thương không có gii hn. Vphn m, mẹ đã hoàn toàn nghhưu khi thế gii doanh nghip. Msẽ đi du lch khp thế gii và chia snhng câu chuyn hay. Mcũng hy vng có thdùng trí tuvà tài chánh ca mình để giúp cho nhng người kém may mn hơn mình. Mẹ đa tThượng Đế đã ban phước lành cho gia đình mình vi tt cnhng gì chúng ta có ngày hôm nay. Mbiết ơn vì đã có con, bé Jayden và Charlie trong cuc đời ca m. Mluôn luôn yêu thương tt ccác con cháu ca m


Trân trng,Crystal H. VoTái bút.  Hãy nhrng, chmt cú đin thoi hoc mt tin nhn là mcon mình ni kết vi nhau ngay. Con nhgiliên lc dù chúng ta có xa cách ngàn trùng trong tương lai. Yêu thương con nhiu - M


Edited by Lê Nguyn Hng

 

 

Ý kiến bạn đọc
21/06/202106:14:57
Khách
Xin mời quí vị nghe Như Ý đọc lá thư này và đôi lời tâm sự: https://youtu.be/yRW5wfNxe2Q
19/06/202102:54:03
Khách
Như Ý xin chân thành cảm ơn quí báo đã đăng bức tâm thư này. Đây là bản dịch, còn bản tiếng Anh mới là bản chính. NY xin mời quí đọc giả xem qua trang mạng của NY: https://www.crystalhvo.com/post/a-letter-to-my-child
NY mong sẽ được gởi gấm tâm tư của mình đến các cháu sang ở nước ngoài.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 709,522
Tôi biết chú Xuân từ lúc anh em còn học tập chung ở Học viện Võ Thuật Thần Phong trong căn cứ Không Quân VNCH Tân Sơn Nhất khoảng năm 1971. Cho dù không chung thầy, chung lớp nhưng chung một trường. Khi ấy chú trong nhóm thiếu niên Thần Phong còn tôi ở lớp quân nhân. Chú là một trong số Thiếu niên Thần Phong giỏi mà tôi biết. Biết thì biết vậy nhưng không thân cho tới mãi sau nầy, khi tất tả chạy qua đến Mỹ. Sau khi tôi bắt đầu gầy dựng lại võ phái Thần Phong ở vùng Bay Area miền bắc California vào cuối năm 1977. Nhân chuyến xuôi nam, vùng Hawthorn – gần Orange County – tìm thăm Võ sư Thần Phong Nguyễn Văn Lợi – huynh đệ đồng môn với thầy tôi là Võ sư Phan Văn Đức. Từ đó mối giao tình càng ngày càng sâu đậm, thân thiết; nhất là khi hai anh em đồng chí hướng, cùng tìm cách liên lạc với anh em Thần Phong cũ hiện ở Saigon để tiến tới việc phục hồi võ phái Thần Phong ở Việt Nam sau một thời gian dài bị chính quyền Việt cộng cấm đoán tối đa.
Năm 2021 đang đi qua, chúng ta hãy vui vẻ welcome 2022. Riêng tôi cũng như nhiều fans của FIFA, ngoài mong ước thế giới trở lại bình thường, là ước mong được xem giải World Cup tại Qatar trong không khí tưng bừng chớ không phải lặng lẽ như Euro và Olympic vừa qua.
Dân xứ lạnh Minnesota đang mùa đông lạnh lẽo băng giá mà được tới bãi biển đầy nắng và sóng nhỏ thì không tận dụng hưởng thụ sao được. Nhiệt độ ở bãi biển cỡ 75 độ tới 90 độ F rất mát mẻ. Trừ giờ ăn và ngủ thì cả 3 nhà chúng tôi người lớn và con nít suốt ngày bơi lội và hóng gió ở bãi biển này. Các du khách khác cũng ra biển rất đông.
Vào khoảng giữa tháng mười khi trời trở lạnh, báo hiệu thu tàn đông tới là cuộc sống của người dân ở Hoa Kỳ bắt đầu nhộn nhịp, chuẩn bị mua sắm cho các kỳ lễ lớn sắp đến. Đặc biệt năm nay, 2021, thì không khí tưng bừng náo nức lại càng rõ ràng hơn. Vì sao?
Tôi ngồi ở băng ghế có bàn và lò nướng dành để pic-nic và nhìn ra phía bờ hồ cách đó khoảng bốn năm chục thước. Cọp nhỏ Khánh-An đang vọc nước, chơi với cát sỏi. Bác Hai thì đang đứng trên các ghềnh đá gần đó dạy cho Huy Khang cách cột lưỡi câu, gắn mồi, tung cần câu cá. Ông bà nội và ba mẹ Khánh An ngồi trên bờ gần đó phơi nắng… Khung cảnh như những đoạn phim quay chậm. Thỉnh thoảng có những chuyển động nhanh khi Cọp nhỏ Khánh-An chạy lên và kêu “Má Hai xuống nước chơi với An.” Tôi không mang theo đồ ngắn nên chỉ muốn ngồi trên bờ ngắm cảnh, thư giãn và đọc sách chứ không xuống nước. Khánh-An liên tục kèo nài nên tôi gấp lại cuốn sách đang đọc và đi xuống phía bờ nước. Nước hồ rất trong. Có thể thấy cá bơi lượn. Hai má con tôi lội trong nước tìm những miếng đá đẹp như thói quen mỗi khi chơi trong nước. Thỉnh thoảng má tôi kêu mọi người tụ lại chụp hình. Nếu có ai đang quay phim sẽ thấy cảnh hai má con Cọp nhà tôi nhảy tung lên, chân không chạm nước. Tíc-tắc đó sẽ đứng lại, hiện trên
Nụ hôn vội vàng mà da diết trước cổng nhà đã khiến tôi tràn nước mắt “… Anh đi rồi, đường xưa có nắng không anh. Lá hoa còn đây, hay tàn theo tháng ngày ...?” Phố phường vẫn đông vui mà lòng tôi vắng chàng. Đêm Thánh Lễ những năm sau đó tôi không đến nhà thờ bởi không còn bàn tay chàng đón đưa, sưởi ấm. Tiếng nhạc đêm Giáng Sinh và tiếng chuông giáo đường như chạm vào trái tim nhỏ bé của tôi thành những vết thương đau buốt.
Mùa Giáng Sinh đang đến, ngoài đường phố, chợ búa, và các cửa hàng đã tấp nập những màu sắc xanh đỏ, tươi vui. Trong cái Nursing home nhỏ bé này người ta cũng góp phần với niềm vui chung của mọi người, mọi chốn. Tại phòng khách lớn người ta vừa dựng xong một cây Giáng Sinh, trang trí những chiếc đèn đủ màu và những cây kẹo cong cong xinh xắn. Các ông bà già hàng ngày thường tụ tập nơi đây để cùng coi ti vi hay nói chuyện với nhau, còn hơn là nằm bẹp trong phòng riêng, coi ti vi một mình thì buồn chán quá!
Giáng Sinh năm 1990 là mùa Giáng Sinh đầu tiên tôi đón trên đất Mỹ này. Tất cả đều vừa lạ lùng mà cũng vừa quen thuộc. Dĩ nhiên lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên được chứng kiến sự tấp nập của các khu thương mại sầm uất. Những khu nhà giăng đèn nhấp nháy từ trên nóc xuống đến sân vườn.
Mùa lễ cuối năm, đèn màu và những biểu tượng của giáng sinh, năm mới giăng mắc khắp nơi. Ánh sáng nhấp nháy từ các loại đèn làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn và khiến lòng người nao nao. Hãng MITF cũng không ngoại lệ, một cây thông bằng nhựa làm bên Tàu được dựng lên giữa sảnh tiếp tân. Nhân viên văn phòng treo máng lên đủ thứ linh tinh những món đồ biểu tượng cho vui vẻ, may mắn và hạnh phúc.
Tôi bắt đầu biết đến chương trình VVNM vào năm 2017 khi đang đi công tác xa nhà, xa hằng vạn dăm ra khỏi nước Mỹ. Tôi đã đọc kỹ mục đích và tôn chỉ cao đẹp của Việt Báo. Tôi theo dõi và tìm đọc tất cả các bài viết của các cộng tác viên và nhận thấy đây là một ý tưởng tiên phong và duy nhất trên văn đàn Việt Nam hải ngoại do hai vị sáng lập Việt Báo là nhà văn Nhã Ca và thi sĩ Trần Dạ Từ với mong muốn tất cả người Việt Nam trên đất Mỹ luôn giữ gìn hồn Việt, văn hóa Việt, đồng thời vẫn thăng tiến trong xã hội, quốc gia mình đang sống.