Hôm nay,  

Bức Tâm Thư Cho Con

16/06/202111:41:00(Xem: 4976)

 

Crystal H. Vo

 

Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như  Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư  tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây, là bài viết mới cho tháng.


***

VVNM 01
Ng
ày 24 tháng 5 năm 2021


Los Angeles, California


Vivian Thương Yêu,


M thc shnh phúc và biết ơn Thượng Đế vì hôm nay con đã đạt được mc tiêu giáo dc ca mình! Mười năm trước, có nm mơ mcũng không dám mong ước điu nay, nhưng hôm nay, nó đã trthành s thc. Tht vy, điu kdiu xy ra hàng ngày phi không con? Mẹ đã tng lo lng hết sc cho con và tương lai ca con, nhưng bây gimbiết rng tương lai ca con sta sáng tt cả đều nhschăm chca mình. Con đã đi được mt chng đường dài, con ca m! Thượng Đế đã chia cho con mt cây bài khó, tuy nhiên vi tính cách kiên cường, con đã biến mi trngi thành bàn đạp cho thành công. Mrt nóng lòng được nhìn thy con sdng kiến ​​thc ca mình để giúp đỡ người khác trong tương lai. Mbiết ơn con vì chính con đã dy cho mtính kiên nhn, hiu biết và yêu thương. Chúc con mt cuc đời hnh phúc và thành công!


Mvn còn nhrt rõ ngày đầu tiên con đi hc mu giáo. Hôm đó mmang theo máy thâu hình để ghi li khonh khc đặc bit này. Khi con bước vào lp hc, con và các bn cùng lp đã vây quanh cô giáo viên ca con. Mi đứa trkhác đều vui vvà chú ý đến cô giáo, nhưng riêng con có vnhư đến tmt hành tinh khác. Con không chú ý đến cô giáo hoc không thhin bt ksquan tâm nào. Lúc đó mkhông hiu vì sao mà mchcm thy nó hơi kl.


Con đã phi vt ln trong trường hc tcp mt đến cp ba. Là mt bà mtrnhp cư ở M, mkhông biết làm thế nào để chun btt hơn cho con đi hc hoc nhsgiúp đỡ. Mẹ đã nghe nói rng trem sinh ra ở đất nước này skhông gp khó khăn khi hc tiếng Anh khi hbt đầu đi hc, vì vy mchdy cho con bng tiếng Vit. Trước tiên, mmun con nói tiếng Vit trôi chy để con có thln lên bng hai thtiếng. Mkhông biết rng khái nim này không áp dng hp vi con. Thi gian đầu, con nói rt sm và trôi chy tiếng Vit, nhưng khi con bt đầu đi hc năm  bn tui, con đã gp rt nhiu khó khăn trong vic chuyn đổi ttiếng Vit sang tiếng Anh. Nếu mbiết nhng gì mbiết ngày hôm nay, mẹ đã bt đầu vi con bng chai thtiếng. Mchỉ áp dng nhng gì mbiết khi còn Vit Nam. Không ai dy mcách đọc hay viết nhà. Mẹ đã hc nó ttrường hc, vì vy mnghĩ con stiếp thu nn giáo dc theo cách tương t. Tuy nhiên, con đã phi đấu tranh rt nhiu. Con gp trngi trong hc tp và thiếu tp trung khiến vic hc trnên khó khăn vi con. Mẹ ước gì m nhờ đến sgiúp đỡ sm hơn để cuc sng ca chúng ta không phi căng thng như trước. Thnh thong, ba ca con và mphi đe da con rng nếu con không chu chăm chhc, ba và msphi đưa con vào trường quân s. Nó không có hiu qugì; thay vào đó, nó chkhiến con thêm shãi vì mt tương lai không xác định.


Đã có lúc mlo lng vvic con skhông thvượt qua kthi tt nghip Trung Hc PhThông, nhưng con đã làm mngc nhiên. Đó là khonh khc hnh phúc nht trong cuc đời m. Con đã hc xong trung hc trước sinh nht 18 tui và đã tham dba bui dtic cui năm, nhiu hơn mt shc sinh trung hc khác.


Ba và mkhông có nhiu tin bc, nhưng ba, mluôn cgng cung cp cho con nơi ăn chn ,  và san ninh. Tuy nhiên, nhng điu này vn còn thiếu xót vì ba và mẹ đã không dành đủ thi gian cho con hoc cho con nhiu tình yêu và slưu tâm. Ba, mẹ đã quá bn rn vi chuyn kiếm sng. Vphn m, mrt căng thng tcông vic và chăm sóc con và em trai ca con. Ngoài ra, mẹ đã blc li. Mẹ đã không tìm thy sbình yên trong tâm hn. Mvn còn bnh nhưng không biết làm thế nào để tìm kiếm sgiúp đỡ. Mkhông thdành hết tình cm cho con vì bn thân mkhông có được.  Mẹ đã tri qua ni đau vtình cm, và sxáo trn tâm lý ca quá kh: chng kiến ​​đất nước bchiến tranh tàn phá, mt người thân, btrn, đói khát, v.v.  Vì lý do đó, mkhông có khnăng cho con tình cm. Mthc sxin li vì con đã ln lên trong rt nhiu hoang mang, bi ri và mt mát. Mkhông biết làm thế nào để thc stìm thy con. Điu mbiết tt nht là viết nhng suy nghĩ ca mình ra giy khi mbcăng thng và cu xin khi gp tình hung khó khăn. Mẹ đã cu xin Thượng Đế giúp con, em trai ca con Charlie và mẹ để tìm thy sbình an và hòa hp trong chính chúng ta. Nhiu đêm mtng rơi nước mt khi viết và cu nguyn. Hành động này đã phn nào cha lành trái tim tan vvà tâm trí ri lon ca m. Nó đã giúp m tha th, quên đi, thu hiu và hơn hết, nó đã giúp mmlòng để yêu thương trli. Mcũng cu xin Thượng Đế hướng dn cho con đi đúng đường.


Ri nhng li cu nguyn ca mẹ đã được đáp li khi Ngài ban phước cho con mt đứa con khôi ngô tên là Jayden. Mcó ththy rõ nhng thay đổi 180 độ ở con. Con tng nói bé Jayden là ngun cm hng ln nht để giúp con đạt được mc tiêu hc tp. Mtin rng không nhng vy mà cháu là mt thiên thn ci trang, cháu đã làm cho tt cchúng ta hnh phúc hơn ktkhi cháu bước vào cuc sng ca chúng ta. Vi động lc như vy, con tiếp tc hc đại hc cho đến tháng cui cùng ca thai k. Là mt người yêu chung s hc và tính tình ci m, mchưa mt ln nói vi con rng con nên chn con đường snghip nào; thay vào đó, mkhuyến khích con làm nhng gì con gii và làm theo trái tim ca con, thì hnh phúc và thành công sẽ đến.


Mt hôm, khi con đang hc năm thhai đại hc, con nói vi mrng con quan tâm đến công tác xã hi. Mhi ti sao con li mun theo đui con đường này. Con trli rng con đã có mt khong thi gian khó khăn khi ln lên vi ba mlà người nhp cư. Đôi khi con trách ba, mvà gin ba, mvì không hiu con, nhưng khi con ln hơn, con hiu rng ba, mcũng gp khó khăn trong vic thích nghi vi nn văn hóa mi này. Vì vy, con mun trthành mt nhà tư vn/ trliu cho thanh thiếu niên, đặc bit là cho người nghèo và trem có cha mlà người nhp cư. Quyết định ca con đã chm vào trái tim mmt cách sâu sc! Mẹ đã bt khóc vì hnh phúc và cm kích trước schu đáo và lòng trc n ca con dành cho người khác.


Sau khi sinh bé Jayden, con quay li trường hc để ly bng Cnhân Công Tác Xã Hi ca trường Đại Hc Fullerton, Bang California. Sau đó, con đã yêu cu mhtrcon ly bng thc sĩ ti Đại Hc Nam California (University of Southern California) vì con nhn thy đó là con đường con mun đi cho hết cuc đời này.


Bn năm qua chúng ta đã gp rt nhiu khó khăn! Cui cùng, con đã thành đạt! Bui ldin ra ti Coliseum Los Angeles vào ngày 19 tháng 5. Khi lái xe đến đó, con nói vi mlà con va nhn được đin thư báo tin con sbt đầu công vic mi vi tư cách là nhà trliu vào ngày 2 tháng 6 năm nay. Đó là món quà tuyt vi nht mà con có thtng cho chính mình và bé Jayden. Cuc sng ca con tnay sẽ được ci thin vmt tài chính và tình cm. Schăm chca con, thiếu ngvì hc khuya và khó khăn vtin bc đều sẽ được đền bù mt cách xng đáng. Mthc shnh phúc cho con và gia đình nhca con.


VVNM 02
Vivian th
ương yêu ca m, không bao lâu na, con sri khi tổ ấm này và bt đầu cuc sng mi ca mình. Cm xúc ca m vvic này tht là phc tp. Mt phn mmun con, bé Jayden và Charlie sng vi mcàng lâu càng tt. Phn còn li m mong mun mi các con trưởng thành và đứng vng trên đôi chân ca mình. Mkhông thtiếp tc đối xvi tt ccác con như nhng đứa trkhi chúng ta sng cùng nhau, đây không phi là yếu ttt để nuôi dưỡng tính độc lp. Con đã vượt qua rt nhiu điu trong cuc sng và đạt được điu không th. Ưu tiên ca con bây gilà nuôi dy con trai ca con đạt được tim năng cao nht ca cháu, ging như mẹ đã làm cho con. Mbiết con slà người mtt nht mà bt cai có thmong mun có được. Đối vi snghip mi ca con, mtin rng con slà nhà trliu tt nht mà bt kbnh nhân nào cũng mong mun có được vì con có mt trái tim nhân hu và lòng trc n sâu sc đối vi người khác. Chính vì con xut thân tkhó khăn nên mtin rng con có sự đồng cm vi hvà scgng hết sc để giúp hvượt qua khó khăn, ging như con mong mun ai đó đã giúp chúng ta khi chúng ta gp nhiu ththách. Ông bà ngoi đã dy mtrt nhlòng trc n cho nhng người khác. Mẹ đã truyn li đặc đim này cho con, và bây ginhim vca con là làm điu tương tcho con cháu ca mình.


Vivian thương yêu ca m, hãy sng và chia stình yêu thương và lòng tt ca con vi nhng người kém may mn hơn mình. Hãy dy bn trcách phân bit đúng sai. Chcho hmt con đường tt hơn để đi và là ánh sáng để xóa bbóng ti. Mtin rng con có đủ sc mnh để thay đổi cuc sng ca nhng đứa trkém may mn khác. Con nên nh, hnh phúc không đo bng stài sn ca con, mà nó được đo bng nim vui ttrái tim ca mình và nhng gì mình làm cho tha nhân. Trái tim hnh phúc là trái tim cha đựng tình yêu thương không có gii hn. Vphn m, mẹ đã hoàn toàn nghhưu khi thế gii doanh nghip. Msẽ đi du lch khp thế gii và chia snhng câu chuyn hay. Mcũng hy vng có thdùng trí tuvà tài chánh ca mình để giúp cho nhng người kém may mn hơn mình. Mẹ đa tThượng Đế đã ban phước lành cho gia đình mình vi tt cnhng gì chúng ta có ngày hôm nay. Mbiết ơn vì đã có con, bé Jayden và Charlie trong cuc đời ca m. Mluôn luôn yêu thương tt ccác con cháu ca m


Trân trng,Crystal H. VoTái bút.  Hãy nhrng, chmt cú đin thoi hoc mt tin nhn là mcon mình ni kết vi nhau ngay. Con nhgiliên lc dù chúng ta có xa cách ngàn trùng trong tương lai. Yêu thương con nhiu - M


Edited by Lê Nguyn Hng

 

 

Ý kiến bạn đọc
21/06/202106:14:57
Khách
Xin mời quí vị nghe Như Ý đọc lá thư này và đôi lời tâm sự: https://youtu.be/yRW5wfNxe2Q
19/06/202102:54:03
Khách
Như Ý xin chân thành cảm ơn quí báo đã đăng bức tâm thư này. Đây là bản dịch, còn bản tiếng Anh mới là bản chính. NY xin mời quí đọc giả xem qua trang mạng của NY: https://www.crystalhvo.com/post/a-letter-to-my-child
NY mong sẽ được gởi gấm tâm tư của mình đến các cháu sang ở nước ngoài.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 713,316
Sáng nay đang suy tư, chìm đắm trong tiếng nhạc tình ca thì vợ tôi bước ra phòng khách và bật TV xem tin tức. Thấy trên màn hình chiếu các hình ảnh tối hôm qua; Ngày 02 Tháng 06 Năm 2021, dân chúng vui mừng tháo khẩu trang quăng vào những thùng sắt đang ngùn ngụt lửa đỏ trước các nhà hàng, thấy lạ! Vâng, đó là ngày Ohio “mở cửa,” quyết định gỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang bắt buộc tại các nơi công cộng khi tình hình dịch bệnh đang giảm dần nhờ chính quyền của tân Tổng Thống Biden gia tăng thúc đẩy các biện pháp chích ngừa trong dân chúng. Nhìn mọi người reo hò sung sướng, những ánh mắt hân hoan rực sáng, những nụ cười rạng rỡ trên môi vì được tự do trở lại sau hơn cả năm dài u ám vì dịch bệnh Covid-19 hoành hành tôi mới thấy thấm thía làm sao lời ca trong bài “Đời đá vàng” của Nhạc Sĩ Vũ Thành An.
Tác Giả VVNM Phạm Hoàng Chương sinh ngày 15 tháng 5, năm 1944 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Ông tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu của Giải Thưởng 2000. Năm 2009, ông đoạt giải chung kết Vinh Danh Tác Giả-Tác Phẩm, sau đó vẫn tiếp tục viết và gắn bó với giải thưởng. Tin Ông ra đi vào thứ Sáu, ngày 25 tháng Sáu, 2021, hưởng thọ 78 tuổi là một mất mát lớn cho bạn bè văn hữu và giải thưởng VVNM. Việt Báo và Giải Thưởng VVNM xin được trích đăng loạt bài viết tưởng nhớ Ông, với bài “Tiễn Anh Lên Đường” của tác giả/giám khảo Trương Ngọc Bảo Xuân.
Tác Giả VVNM Phạm Hoàng Chương sinh ngày 15 tháng 5, năm 1944 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Ông tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu của Giải Thưởng 2000. Năm 2009, ông đoạt giải chung kết Vinh Danh Tác Giả-Tác Phẩm, sau đó vẫn tiếp tục viết và gắn bó với giải thưởng. Tin Ông ra đi vào thứ Sáu, ngày 25 tháng Sáu, 2021, hưởng thọ 78 tuổi là một mất mát lớn cho bạn bè văn hữu và giải thưởng VVNM. Việt Báo và Giải Thưởng VVNM xin được trích đăng loạt bài viết tưởng nhớ Ông, bắt đầu với bài “Kỷ Niệm - với Anh Phạm Hoàng Chương” của tác giả Phùng Annie Kim, ngòi bút đoạt giải chung kết 2016.
Chị ơi, em có lịch phỏng vấn rồi! Mai nói giọng đứt quãng vì quá xúc động. - Nghe đâu mẹ con em là những người đầu tiên được làm hẹn khi Lãnh Sự Quán mở cửa trở lại đó chị ơi! Bọn em đã nhìn thấy “Ánh sáng ở cuối đường hầm,” Mai nói. - Em biết đây không phải là bước cuối cùng nhưng được lúc nào hay lúc ấy. Có ngày phỏng vấn là em quá hạnh phúc rồi, cái ngày mà hơn hai mươi năm nay em đã từng mơ, giờ đã tới.” Tôi cũng mừng đến nghẹn lời theo Mai, lòng thầm cám ơn Trời, Phật, Chúa... đã nghe thấy tiếng nguyện cầu của Tiến và Mai cũng như nghe những lời cầu nguyện của tôi cùng quý vị ân nhân, và độc giả của VVNM.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Hùng (con trai) và vợ là Vân sang nhà hàng cuối năm 2019, làm ăn chưa được 5 tháng thì bị tình trạng đóng cửa vì dịch bệnh, vợ chồng lo lắng xanh mặt, tình trạng kéo dài phải chịu trả tiền rent chờ đợi. Bao nhiêu tiền dành dụm trước đây đã đắp đổ hàng tháng, may có bà ngoại giúp đỡ và con gái lớn vừa học vừa làm có tiền dành dụm đưa ba mẹ. Hùng xót xa thương con, cha mẹ nào muốn con mới ra đời đã phải nặng gánh lo toan nhu vậy, nhưng tình thế làm ăn lao đao chung, nên đành phải nhận lòng hiếu thảo của con. Mấy tháng qua quán ăn được mở trở lại phục vụ dưới hình thức “Food togo”, nhưng nơi Hùng Vân bán, đa số là sinh viên thuê nhà chung quanh trường San Jose State University, nay các em học online tại nhà, vợ chồng cố cầm cự khách vãng lai, bỏ công cầu mong đủ trả tiền rent chờ đợi tương lai hy vọng sáng sủa hơn. Tình hình xăng dầu mắc mỏ, vật giá leo thang kinh khủng, Hùng Vân mua hàng thực phẩm giá cả tăng gấp ba, tháng trước vợ chồng hì hục dán thay đổi lên giá chút xíu khiêm nhườ
Tôi không nghĩ có truyền thông thổ tả hay ý đồ chính trị bẩn thỉu gì ở đây như một số người đồn đoán. Bên Ấn Độ có bà quan chức nào đó kêu gọi uống nước tiểu con bò sẽ trị được COVID, vì con bò là linh vật của đất nước này. Bạn có tin được lời nhảm nhí đó không? Hãy sáng suốt chọn lựa đều tốt nhất cho bạn và gia đình của bạn trước khi quá muộn, đừng ngồi đó mà chờ đợi phép thuật từ Aladin.
Mọi người đều có một quan niệm sống riêng và tôi chọn cách sống âm thầm cầu nguyện, cố gắng giữ lòng luôn đi theo hướng Chân Thiện Mỹ -Nhẫn mà tôi yêu quý .Xin cầu chúc cho thế giới sẽ hòa bình trong sự sáng suốt hướng thiện sám hối của mỗi con người ;biết đâu đấy là Cộng Nghiệp của loài người , điều quan trọng để nhìn nhận mọi sự chính là lương tâm trong sáng , công bằng không vụ lợi,hay làm lành lánh dữ -việc xấu và nhớ coi trọng đời sống Tâm linh, cầu nguyện luôn. Con người cứ tưởng mình là chủ nhân ông của thế giới vũ trụ này khi đã đạt được nhiều thành tựu vượt bực về kỹ thuật khoa học, xây dựng, phát minh nhiều tiện ích sử dụng cho đời sống như điện thoại thông minh, Internet, remote điều khien từ xa. Không đâu ,cuộc sống của con người lệ thuộc rất nhiều yếu tố như Số phận, môi trường, đất nước, và bị ảnh hưởng cả bởi những người khác trong xã hội loài người...
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Ai nấy đã về lều của mình rồi mà âm hưởng bài hát vẫn còn vọng lại trong tôi. Kéo tay bà xã ngồi lại, tôi chăm chăm nhìn vào ánh lửa mà nhớ về ngày xưa. Dạo này không hiểu sao tôi hay để tâm hồn lang thang trở lại với những mảnh vụn kỷ niệm ngày xưa cũ. Nhìn ánh lửa cháy reo vui trước mắt mà tôi như thấy lại khung cảnh tương tự ở một quá khứ cách đây hơn 40 năm, như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi nhắc chuyện ngày xưa, chuyện buồn nhiều hơn vui. Thời đó trong nước, ai cũng đói nghèo, khổ sở vì chính quyền ngu muội, lấy đâu có chuyện vui mà kể. Vợ tôi cười nhẹ với nụ cười đồng cảm pha chút diễu cợt “chắc tại anh già rồi”. Hai chữ già rồi cứ luẩn quẩn bám theo tôi cả buổi tối hôm đó. Tiếng lửa vẫn reo vui, than củi nổ lách tách mang hơi ấm lan tỏa vào không gian…