Hôm nay,  

Bức Tâm Thư Cho Con

16/06/202111:41:00(Xem: 2713)

 

Crystal H. Vo

 

Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như  Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư  tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây, là bài viết mới cho tháng.


***

VVNM 01
Ng
ày 24 tháng 5 năm 2021


Los Angeles, California


Vivian Thương Yêu,


M thc shnh phúc và biết ơn Thượng Đế vì hôm nay con đã đạt được mc tiêu giáo dc ca mình! Mười năm trước, có nm mơ mcũng không dám mong ước điu nay, nhưng hôm nay, nó đã trthành s thc. Tht vy, điu kdiu xy ra hàng ngày phi không con? Mẹ đã tng lo lng hết sc cho con và tương lai ca con, nhưng bây gimbiết rng tương lai ca con sta sáng tt cả đều nhschăm chca mình. Con đã đi được mt chng đường dài, con ca m! Thượng Đế đã chia cho con mt cây bài khó, tuy nhiên vi tính cách kiên cường, con đã biến mi trngi thành bàn đạp cho thành công. Mrt nóng lòng được nhìn thy con sdng kiến ​​thc ca mình để giúp đỡ người khác trong tương lai. Mbiết ơn con vì chính con đã dy cho mtính kiên nhn, hiu biết và yêu thương. Chúc con mt cuc đời hnh phúc và thành công!


Mvn còn nhrt rõ ngày đầu tiên con đi hc mu giáo. Hôm đó mmang theo máy thâu hình để ghi li khonh khc đặc bit này. Khi con bước vào lp hc, con và các bn cùng lp đã vây quanh cô giáo viên ca con. Mi đứa trkhác đều vui vvà chú ý đến cô giáo, nhưng riêng con có vnhư đến tmt hành tinh khác. Con không chú ý đến cô giáo hoc không thhin bt ksquan tâm nào. Lúc đó mkhông hiu vì sao mà mchcm thy nó hơi kl.


Con đã phi vt ln trong trường hc tcp mt đến cp ba. Là mt bà mtrnhp cư ở M, mkhông biết làm thế nào để chun btt hơn cho con đi hc hoc nhsgiúp đỡ. Mẹ đã nghe nói rng trem sinh ra ở đất nước này skhông gp khó khăn khi hc tiếng Anh khi hbt đầu đi hc, vì vy mchdy cho con bng tiếng Vit. Trước tiên, mmun con nói tiếng Vit trôi chy để con có thln lên bng hai thtiếng. Mkhông biết rng khái nim này không áp dng hp vi con. Thi gian đầu, con nói rt sm và trôi chy tiếng Vit, nhưng khi con bt đầu đi hc năm  bn tui, con đã gp rt nhiu khó khăn trong vic chuyn đổi ttiếng Vit sang tiếng Anh. Nếu mbiết nhng gì mbiết ngày hôm nay, mẹ đã bt đầu vi con bng chai thtiếng. Mchỉ áp dng nhng gì mbiết khi còn Vit Nam. Không ai dy mcách đọc hay viết nhà. Mẹ đã hc nó ttrường hc, vì vy mnghĩ con stiếp thu nn giáo dc theo cách tương t. Tuy nhiên, con đã phi đấu tranh rt nhiu. Con gp trngi trong hc tp và thiếu tp trung khiến vic hc trnên khó khăn vi con. Mẹ ước gì m nhờ đến sgiúp đỡ sm hơn để cuc sng ca chúng ta không phi căng thng như trước. Thnh thong, ba ca con và mphi đe da con rng nếu con không chu chăm chhc, ba và msphi đưa con vào trường quân s. Nó không có hiu qugì; thay vào đó, nó chkhiến con thêm shãi vì mt tương lai không xác định.


Đã có lúc mlo lng vvic con skhông thvượt qua kthi tt nghip Trung Hc PhThông, nhưng con đã làm mngc nhiên. Đó là khonh khc hnh phúc nht trong cuc đời m. Con đã hc xong trung hc trước sinh nht 18 tui và đã tham dba bui dtic cui năm, nhiu hơn mt shc sinh trung hc khác.


Ba và mkhông có nhiu tin bc, nhưng ba, mluôn cgng cung cp cho con nơi ăn chn ,  và san ninh. Tuy nhiên, nhng điu này vn còn thiếu xót vì ba và mẹ đã không dành đủ thi gian cho con hoc cho con nhiu tình yêu và slưu tâm. Ba, mẹ đã quá bn rn vi chuyn kiếm sng. Vphn m, mrt căng thng tcông vic và chăm sóc con và em trai ca con. Ngoài ra, mẹ đã blc li. Mẹ đã không tìm thy sbình yên trong tâm hn. Mvn còn bnh nhưng không biết làm thế nào để tìm kiếm sgiúp đỡ. Mkhông thdành hết tình cm cho con vì bn thân mkhông có được.  Mẹ đã tri qua ni đau vtình cm, và sxáo trn tâm lý ca quá kh: chng kiến ​​đất nước bchiến tranh tàn phá, mt người thân, btrn, đói khát, v.v.  Vì lý do đó, mkhông có khnăng cho con tình cm. Mthc sxin li vì con đã ln lên trong rt nhiu hoang mang, bi ri và mt mát. Mkhông biết làm thế nào để thc stìm thy con. Điu mbiết tt nht là viết nhng suy nghĩ ca mình ra giy khi mbcăng thng và cu xin khi gp tình hung khó khăn. Mẹ đã cu xin Thượng Đế giúp con, em trai ca con Charlie và mẹ để tìm thy sbình an và hòa hp trong chính chúng ta. Nhiu đêm mtng rơi nước mt khi viết và cu nguyn. Hành động này đã phn nào cha lành trái tim tan vvà tâm trí ri lon ca m. Nó đã giúp m tha th, quên đi, thu hiu và hơn hết, nó đã giúp mmlòng để yêu thương trli. Mcũng cu xin Thượng Đế hướng dn cho con đi đúng đường.


Ri nhng li cu nguyn ca mẹ đã được đáp li khi Ngài ban phước cho con mt đứa con khôi ngô tên là Jayden. Mcó ththy rõ nhng thay đổi 180 độ ở con. Con tng nói bé Jayden là ngun cm hng ln nht để giúp con đạt được mc tiêu hc tp. Mtin rng không nhng vy mà cháu là mt thiên thn ci trang, cháu đã làm cho tt cchúng ta hnh phúc hơn ktkhi cháu bước vào cuc sng ca chúng ta. Vi động lc như vy, con tiếp tc hc đại hc cho đến tháng cui cùng ca thai k. Là mt người yêu chung s hc và tính tình ci m, mchưa mt ln nói vi con rng con nên chn con đường snghip nào; thay vào đó, mkhuyến khích con làm nhng gì con gii và làm theo trái tim ca con, thì hnh phúc và thành công sẽ đến.


Mt hôm, khi con đang hc năm thhai đại hc, con nói vi mrng con quan tâm đến công tác xã hi. Mhi ti sao con li mun theo đui con đường này. Con trli rng con đã có mt khong thi gian khó khăn khi ln lên vi ba mlà người nhp cư. Đôi khi con trách ba, mvà gin ba, mvì không hiu con, nhưng khi con ln hơn, con hiu rng ba, mcũng gp khó khăn trong vic thích nghi vi nn văn hóa mi này. Vì vy, con mun trthành mt nhà tư vn/ trliu cho thanh thiếu niên, đặc bit là cho người nghèo và trem có cha mlà người nhp cư. Quyết định ca con đã chm vào trái tim mmt cách sâu sc! Mẹ đã bt khóc vì hnh phúc và cm kích trước schu đáo và lòng trc n ca con dành cho người khác.


Sau khi sinh bé Jayden, con quay li trường hc để ly bng Cnhân Công Tác Xã Hi ca trường Đại Hc Fullerton, Bang California. Sau đó, con đã yêu cu mhtrcon ly bng thc sĩ ti Đại Hc Nam California (University of Southern California) vì con nhn thy đó là con đường con mun đi cho hết cuc đời này.


Bn năm qua chúng ta đã gp rt nhiu khó khăn! Cui cùng, con đã thành đạt! Bui ldin ra ti Coliseum Los Angeles vào ngày 19 tháng 5. Khi lái xe đến đó, con nói vi mlà con va nhn được đin thư báo tin con sbt đầu công vic mi vi tư cách là nhà trliu vào ngày 2 tháng 6 năm nay. Đó là món quà tuyt vi nht mà con có thtng cho chính mình và bé Jayden. Cuc sng ca con tnay sẽ được ci thin vmt tài chính và tình cm. Schăm chca con, thiếu ngvì hc khuya và khó khăn vtin bc đều sẽ được đền bù mt cách xng đáng. Mthc shnh phúc cho con và gia đình nhca con.


VVNM 02
Vivian th
ương yêu ca m, không bao lâu na, con sri khi tổ ấm này và bt đầu cuc sng mi ca mình. Cm xúc ca m vvic này tht là phc tp. Mt phn mmun con, bé Jayden và Charlie sng vi mcàng lâu càng tt. Phn còn li m mong mun mi các con trưởng thành và đứng vng trên đôi chân ca mình. Mkhông thtiếp tc đối xvi tt ccác con như nhng đứa trkhi chúng ta sng cùng nhau, đây không phi là yếu ttt để nuôi dưỡng tính độc lp. Con đã vượt qua rt nhiu điu trong cuc sng và đạt được điu không th. Ưu tiên ca con bây gilà nuôi dy con trai ca con đạt được tim năng cao nht ca cháu, ging như mẹ đã làm cho con. Mbiết con slà người mtt nht mà bt cai có thmong mun có được. Đối vi snghip mi ca con, mtin rng con slà nhà trliu tt nht mà bt kbnh nhân nào cũng mong mun có được vì con có mt trái tim nhân hu và lòng trc n sâu sc đối vi người khác. Chính vì con xut thân tkhó khăn nên mtin rng con có sự đồng cm vi hvà scgng hết sc để giúp hvượt qua khó khăn, ging như con mong mun ai đó đã giúp chúng ta khi chúng ta gp nhiu ththách. Ông bà ngoi đã dy mtrt nhlòng trc n cho nhng người khác. Mẹ đã truyn li đặc đim này cho con, và bây ginhim vca con là làm điu tương tcho con cháu ca mình.


Vivian thương yêu ca m, hãy sng và chia stình yêu thương và lòng tt ca con vi nhng người kém may mn hơn mình. Hãy dy bn trcách phân bit đúng sai. Chcho hmt con đường tt hơn để đi và là ánh sáng để xóa bbóng ti. Mtin rng con có đủ sc mnh để thay đổi cuc sng ca nhng đứa trkém may mn khác. Con nên nh, hnh phúc không đo bng stài sn ca con, mà nó được đo bng nim vui ttrái tim ca mình và nhng gì mình làm cho tha nhân. Trái tim hnh phúc là trái tim cha đựng tình yêu thương không có gii hn. Vphn m, mẹ đã hoàn toàn nghhưu khi thế gii doanh nghip. Msẽ đi du lch khp thế gii và chia snhng câu chuyn hay. Mcũng hy vng có thdùng trí tuvà tài chánh ca mình để giúp cho nhng người kém may mn hơn mình. Mẹ đa tThượng Đế đã ban phước lành cho gia đình mình vi tt cnhng gì chúng ta có ngày hôm nay. Mbiết ơn vì đã có con, bé Jayden và Charlie trong cuc đời ca m. Mluôn luôn yêu thương tt ccác con cháu ca m


Trân trng,Crystal H. VoTái bút.  Hãy nhrng, chmt cú đin thoi hoc mt tin nhn là mcon mình ni kết vi nhau ngay. Con nhgiliên lc dù chúng ta có xa cách ngàn trùng trong tương lai. Yêu thương con nhiu - M


Edited by Lê Nguyn Hng

 

 

Ý kiến bạn đọc
21/06/202106:14:57
Khách
Xin mời quí vị nghe Như Ý đọc lá thư này và đôi lời tâm sự: https://youtu.be/yRW5wfNxe2Q
19/06/202102:54:03
Khách
Như Ý xin chân thành cảm ơn quí báo đã đăng bức tâm thư này. Đây là bản dịch, còn bản tiếng Anh mới là bản chính. NY xin mời quí đọc giả xem qua trang mạng của NY: https://www.crystalhvo.com/post/a-letter-to-my-child
NY mong sẽ được gởi gấm tâm tư của mình đến các cháu sang ở nước ngoài.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 478,053
Tôi có nhân duyên được trang chủ Minh Châu Trời Đông gồm chị Ngọc Hà và chị Đỗ Dung làm moderator và Cô Gái Việt là bà bầu Phương Thuý mời gia nhập hội. Đặt biệt hai hội này dành riêng giới phụ nữ, chị em sinh hoạt tâm tình, làm thơ nối đuôi chung đề tài nào đó hoặc vốn liếng thơ văn, nhạc rất dồi dào, gởi cho nhau đọc và nghe giải trí. Tiếp theo tôi được chủ tịch hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc là chị Hồng Thuỷ mời nhập hội viên, từ đó tôi quen chị Phan Lang, một phụ nữ Việt Nam đầu tiên gia nhập quân đội Mỹ với chức vụ Trung Tá, người đàn bà tài sắc vẹn toàn.
Những ngày tháng hạ, cây lá ở đây vẫn xanh biếc. Mây trắng lững lờ bay qua soi bóng xuống mặt hồ. Những mạch nước ngầm vẫn ngày đêm phun lên từ lòng đất mẹ, không biết những mạch nước ấy đã phun tự bao giờ, trước khi điền trang được lập thì nó đã có ở đó, sau khi điền trang mai một nó vẫn còn đây. Những vòi nước nho nhỏ nhưng trong vắt phun chưa ngừng nghỉ dù chỉ một giây, nước từ đây chảy thành một con lạch nhỏ và rồi tích tụ ở những cái hồ gần đấy. Nước từ đất mẹ phun lên, rồi chảy đi khắp nơi, lại bốc hơi bay lên với gió mây, cuối cùng lại mưa xuống và thấm vào lòng đất mẹ, cái vòng quay miên viễn bất tận này!
Hơn năm nay dịch cúm Covid 19 hoành hành khắp nơi, ở Hoa kỳ và các quốc gia khác trên thế giới, nơi nhiều nơi ít. Vùng Hoa Thịnh Đốn lúc đầu chính quyền khuyên dân không nên tụ họp đông người, ra đường phải mang khẩu trang và cách xa nhau 6 feet. Nhà thờ, chùa, tiệc cưới hay ma chay cũng giới hạn số người tham dự. Tiệm ăn vắng khách. Phần lớn họ mua thức ăn và mang về nhà, tiệm ăn không cho thực khách ăn trong tiệm. Có nhà hàng đóng cửa vĩnh viễn vì không chịu nổi các phí tổn, lương nhân công, tiền thuê cửa hàng...
Tuần trước, Tina bạn tôi ở Washington, Mỹ, gọi về thăm. Bạn ấy báo tin mừng là cô con gái rượu T. vừa tốt nghiệp cấp III mùa Hè năm nay đã được một trường đại học danh tiếng ở Mỹ nhận và cho học bỗng toàn phần bốn năm đại học. Tôi nghe mà thật hảnh diện và mừng giùm cho cháu. Học bỗng toàn phần là điều mà rất nhiều sinh viên kể cả Út của tôi, mơ ước được có, nên tôi rất hào hứng chúc mừng cho bạn và cháu T. Nhưng tôi không ngạc nhiên chút nào, vì vốn dĩ bé T. rất ngoan hiền và học thì rất giỏi.
Cái tin cô bạn cựu Trung Tá Lục Quân Hoa Kỳ Phạm Phan Lang (Thực sự thì Phan Lang đã nhận quyết định thăng chức Đại Tá trước khi giải ngũ) từ xứ du lịch bờ biển Hạ Uy Di dọn về California làm nức lòng bè bạn khắp nơi trên đất liền. Nhóm Bắc Cali toàn nữ chúng tôi và Phan Lang cũng đều là thành viên của Văn Thơ Lạc Việt (VTLV), Văn Bút Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, Cô Gái Việt, và Minh Châu Trời Đông, vui mừng điện thoại cho nhau ơi ới mỗi ngày, bàn tính rôm rả chuyện đi Nam Cali thăm nhà mới của “Đứa con gái cưng Mỹ Quốc” nữ Trung Tá gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ, cũng là “Hậu duệ Hai Bà Trưng Triệu Việt Nam” là những câu chúng tôi thường gọi đùa người bạn gốc quân nhân này. Và tôi bắt đầu tính chuyện làm thơ, để chị Đỗ Dung viết thư pháp Chúc Mừng Tân Gia.
Hội chứng mặc cảm này chỉ cách đây khoảng chừng một năm, khi còn trong thời gian phải giữ khoảng cách vì dịch covid. Hôm đó tôi nghe tin người bạn bị một bà da trắng ngồi xe bên kia, cũng đang chờ đèn đỏ, ra dấu hạ kính xuống, cô ta không hiểu mô tê gì nên hạ kính xuống thì được nghe là “Mày cút về Tàu đi!” Rồi không lâu sau, tôi đọc facebook thấy em trai của người bạn của Bố tôi bị tấn công khi ông đi bộ trong khu gần nhà ở Bắc Cali, Ông bị thương tích nặng phải vào bệnh viện.
Tính đến nay, ông Hiền đã định cư ở Mỹ trên hai mươi lăm năm, theo diện HO. Chúng tôi quen nhau từ khi gia đình ông đến ở cùng một khu chung cư. Ông hiền như cái tên cha mẹ ông đặt để. Trước năm 1975, vợ ông làm cô giáo - tốt nghiệp trường Sư phạm Qui nhơn. Ông bà có bốn đứa con trai. Có lẽ đã quen với lối sống chừng mực và lễ giáo nên bà đã dạy dỗ mấy đứa con đi vào nền nếp, học hành chăm chỉ và rất lễ phép làm cho mọi người trong chung cư đều quí mến. Riêng gia đình tôi và gia đình ông Hiền kết thân từ dạo mới quen biết nhau.
Lễ phát giải thưởng và ra mắt sách Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm 2020-2021 - gồm những bài viết được phổ biến từ 1 tháng Bẩy 2019 tới 30 tháng Sáu 2021 - được quyết định tổ chức vào Chủ Nhật 5 Tháng Mười Hai 2021, và 16 tác giả sẽ nhận các giải thưởng.
Tú được giữ lại trường học thêm một năm bổ túc để dạy lại đại học năm thứ nhất. Chuyện này cũng chỉ xảy ra tại chế độ XHCN. Ngày xưa các giáo sư dạy đại học đều có bằng cao học hay tiến sĩ, và nếu dạy bộ môn ngoại ngữ thì tất cả đều tốt nghiệp tại những trường danh tiếng tại nước ngoài. Đến thời xuyên tâm liên chữa bá bệnh và rau muống bổ hơn thịt bò thì sinh viên tốt nghiệp “quốc nội” như bọn Tú cũng được đưa lên dạy lớp đại học, có sao đâu!
Mười năm là một quãng thời gian dài so với đời sống ngắn ngủi của con người. Mười năm là một trong những cột mốc của đời người thế gian để ghi nhớ: Mười năm không gặp, mười năm lưu lạc, mười năm tình cũ, mười năm nhớ nhung… Cái biểu cảm như thế nào thì nó tùy thuộc vào cảm xúc của chính đương sự, hoàn cảnh bên ngoài chỉ là trợ duyên.