Hôm nay,  

Bức Tâm Thư Cho Con

16/06/202111:41:00(Xem: 3574)

 

Crystal H. Vo

 

Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như  Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư  tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây, là bài viết mới cho tháng.


***

VVNM 01
Ng
ày 24 tháng 5 năm 2021


Los Angeles, California


Vivian Thương Yêu,


M thc shnh phúc và biết ơn Thượng Đế vì hôm nay con đã đạt được mc tiêu giáo dc ca mình! Mười năm trước, có nm mơ mcũng không dám mong ước điu nay, nhưng hôm nay, nó đã trthành s thc. Tht vy, điu kdiu xy ra hàng ngày phi không con? Mẹ đã tng lo lng hết sc cho con và tương lai ca con, nhưng bây gimbiết rng tương lai ca con sta sáng tt cả đều nhschăm chca mình. Con đã đi được mt chng đường dài, con ca m! Thượng Đế đã chia cho con mt cây bài khó, tuy nhiên vi tính cách kiên cường, con đã biến mi trngi thành bàn đạp cho thành công. Mrt nóng lòng được nhìn thy con sdng kiến ​​thc ca mình để giúp đỡ người khác trong tương lai. Mbiết ơn con vì chính con đã dy cho mtính kiên nhn, hiu biết và yêu thương. Chúc con mt cuc đời hnh phúc và thành công!


Mvn còn nhrt rõ ngày đầu tiên con đi hc mu giáo. Hôm đó mmang theo máy thâu hình để ghi li khonh khc đặc bit này. Khi con bước vào lp hc, con và các bn cùng lp đã vây quanh cô giáo viên ca con. Mi đứa trkhác đều vui vvà chú ý đến cô giáo, nhưng riêng con có vnhư đến tmt hành tinh khác. Con không chú ý đến cô giáo hoc không thhin bt ksquan tâm nào. Lúc đó mkhông hiu vì sao mà mchcm thy nó hơi kl.


Con đã phi vt ln trong trường hc tcp mt đến cp ba. Là mt bà mtrnhp cư ở M, mkhông biết làm thế nào để chun btt hơn cho con đi hc hoc nhsgiúp đỡ. Mẹ đã nghe nói rng trem sinh ra ở đất nước này skhông gp khó khăn khi hc tiếng Anh khi hbt đầu đi hc, vì vy mchdy cho con bng tiếng Vit. Trước tiên, mmun con nói tiếng Vit trôi chy để con có thln lên bng hai thtiếng. Mkhông biết rng khái nim này không áp dng hp vi con. Thi gian đầu, con nói rt sm và trôi chy tiếng Vit, nhưng khi con bt đầu đi hc năm  bn tui, con đã gp rt nhiu khó khăn trong vic chuyn đổi ttiếng Vit sang tiếng Anh. Nếu mbiết nhng gì mbiết ngày hôm nay, mẹ đã bt đầu vi con bng chai thtiếng. Mchỉ áp dng nhng gì mbiết khi còn Vit Nam. Không ai dy mcách đọc hay viết nhà. Mẹ đã hc nó ttrường hc, vì vy mnghĩ con stiếp thu nn giáo dc theo cách tương t. Tuy nhiên, con đã phi đấu tranh rt nhiu. Con gp trngi trong hc tp và thiếu tp trung khiến vic hc trnên khó khăn vi con. Mẹ ước gì m nhờ đến sgiúp đỡ sm hơn để cuc sng ca chúng ta không phi căng thng như trước. Thnh thong, ba ca con và mphi đe da con rng nếu con không chu chăm chhc, ba và msphi đưa con vào trường quân s. Nó không có hiu qugì; thay vào đó, nó chkhiến con thêm shãi vì mt tương lai không xác định.


Đã có lúc mlo lng vvic con skhông thvượt qua kthi tt nghip Trung Hc PhThông, nhưng con đã làm mngc nhiên. Đó là khonh khc hnh phúc nht trong cuc đời m. Con đã hc xong trung hc trước sinh nht 18 tui và đã tham dba bui dtic cui năm, nhiu hơn mt shc sinh trung hc khác.


Ba và mkhông có nhiu tin bc, nhưng ba, mluôn cgng cung cp cho con nơi ăn chn ,  và san ninh. Tuy nhiên, nhng điu này vn còn thiếu xót vì ba và mẹ đã không dành đủ thi gian cho con hoc cho con nhiu tình yêu và slưu tâm. Ba, mẹ đã quá bn rn vi chuyn kiếm sng. Vphn m, mrt căng thng tcông vic và chăm sóc con và em trai ca con. Ngoài ra, mẹ đã blc li. Mẹ đã không tìm thy sbình yên trong tâm hn. Mvn còn bnh nhưng không biết làm thế nào để tìm kiếm sgiúp đỡ. Mkhông thdành hết tình cm cho con vì bn thân mkhông có được.  Mẹ đã tri qua ni đau vtình cm, và sxáo trn tâm lý ca quá kh: chng kiến ​​đất nước bchiến tranh tàn phá, mt người thân, btrn, đói khát, v.v.  Vì lý do đó, mkhông có khnăng cho con tình cm. Mthc sxin li vì con đã ln lên trong rt nhiu hoang mang, bi ri và mt mát. Mkhông biết làm thế nào để thc stìm thy con. Điu mbiết tt nht là viết nhng suy nghĩ ca mình ra giy khi mbcăng thng và cu xin khi gp tình hung khó khăn. Mẹ đã cu xin Thượng Đế giúp con, em trai ca con Charlie và mẹ để tìm thy sbình an và hòa hp trong chính chúng ta. Nhiu đêm mtng rơi nước mt khi viết và cu nguyn. Hành động này đã phn nào cha lành trái tim tan vvà tâm trí ri lon ca m. Nó đã giúp m tha th, quên đi, thu hiu và hơn hết, nó đã giúp mmlòng để yêu thương trli. Mcũng cu xin Thượng Đế hướng dn cho con đi đúng đường.


Ri nhng li cu nguyn ca mẹ đã được đáp li khi Ngài ban phước cho con mt đứa con khôi ngô tên là Jayden. Mcó ththy rõ nhng thay đổi 180 độ ở con. Con tng nói bé Jayden là ngun cm hng ln nht để giúp con đạt được mc tiêu hc tp. Mtin rng không nhng vy mà cháu là mt thiên thn ci trang, cháu đã làm cho tt cchúng ta hnh phúc hơn ktkhi cháu bước vào cuc sng ca chúng ta. Vi động lc như vy, con tiếp tc hc đại hc cho đến tháng cui cùng ca thai k. Là mt người yêu chung s hc và tính tình ci m, mchưa mt ln nói vi con rng con nên chn con đường snghip nào; thay vào đó, mkhuyến khích con làm nhng gì con gii và làm theo trái tim ca con, thì hnh phúc và thành công sẽ đến.


Mt hôm, khi con đang hc năm thhai đại hc, con nói vi mrng con quan tâm đến công tác xã hi. Mhi ti sao con li mun theo đui con đường này. Con trli rng con đã có mt khong thi gian khó khăn khi ln lên vi ba mlà người nhp cư. Đôi khi con trách ba, mvà gin ba, mvì không hiu con, nhưng khi con ln hơn, con hiu rng ba, mcũng gp khó khăn trong vic thích nghi vi nn văn hóa mi này. Vì vy, con mun trthành mt nhà tư vn/ trliu cho thanh thiếu niên, đặc bit là cho người nghèo và trem có cha mlà người nhp cư. Quyết định ca con đã chm vào trái tim mmt cách sâu sc! Mẹ đã bt khóc vì hnh phúc và cm kích trước schu đáo và lòng trc n ca con dành cho người khác.


Sau khi sinh bé Jayden, con quay li trường hc để ly bng Cnhân Công Tác Xã Hi ca trường Đại Hc Fullerton, Bang California. Sau đó, con đã yêu cu mhtrcon ly bng thc sĩ ti Đại Hc Nam California (University of Southern California) vì con nhn thy đó là con đường con mun đi cho hết cuc đời này.


Bn năm qua chúng ta đã gp rt nhiu khó khăn! Cui cùng, con đã thành đạt! Bui ldin ra ti Coliseum Los Angeles vào ngày 19 tháng 5. Khi lái xe đến đó, con nói vi mlà con va nhn được đin thư báo tin con sbt đầu công vic mi vi tư cách là nhà trliu vào ngày 2 tháng 6 năm nay. Đó là món quà tuyt vi nht mà con có thtng cho chính mình và bé Jayden. Cuc sng ca con tnay sẽ được ci thin vmt tài chính và tình cm. Schăm chca con, thiếu ngvì hc khuya và khó khăn vtin bc đều sẽ được đền bù mt cách xng đáng. Mthc shnh phúc cho con và gia đình nhca con.


VVNM 02
Vivian th
ương yêu ca m, không bao lâu na, con sri khi tổ ấm này và bt đầu cuc sng mi ca mình. Cm xúc ca m vvic này tht là phc tp. Mt phn mmun con, bé Jayden và Charlie sng vi mcàng lâu càng tt. Phn còn li m mong mun mi các con trưởng thành và đứng vng trên đôi chân ca mình. Mkhông thtiếp tc đối xvi tt ccác con như nhng đứa trkhi chúng ta sng cùng nhau, đây không phi là yếu ttt để nuôi dưỡng tính độc lp. Con đã vượt qua rt nhiu điu trong cuc sng và đạt được điu không th. Ưu tiên ca con bây gilà nuôi dy con trai ca con đạt được tim năng cao nht ca cháu, ging như mẹ đã làm cho con. Mbiết con slà người mtt nht mà bt cai có thmong mun có được. Đối vi snghip mi ca con, mtin rng con slà nhà trliu tt nht mà bt kbnh nhân nào cũng mong mun có được vì con có mt trái tim nhân hu và lòng trc n sâu sc đối vi người khác. Chính vì con xut thân tkhó khăn nên mtin rng con có sự đồng cm vi hvà scgng hết sc để giúp hvượt qua khó khăn, ging như con mong mun ai đó đã giúp chúng ta khi chúng ta gp nhiu ththách. Ông bà ngoi đã dy mtrt nhlòng trc n cho nhng người khác. Mẹ đã truyn li đặc đim này cho con, và bây ginhim vca con là làm điu tương tcho con cháu ca mình.


Vivian thương yêu ca m, hãy sng và chia stình yêu thương và lòng tt ca con vi nhng người kém may mn hơn mình. Hãy dy bn trcách phân bit đúng sai. Chcho hmt con đường tt hơn để đi và là ánh sáng để xóa bbóng ti. Mtin rng con có đủ sc mnh để thay đổi cuc sng ca nhng đứa trkém may mn khác. Con nên nh, hnh phúc không đo bng stài sn ca con, mà nó được đo bng nim vui ttrái tim ca mình và nhng gì mình làm cho tha nhân. Trái tim hnh phúc là trái tim cha đựng tình yêu thương không có gii hn. Vphn m, mẹ đã hoàn toàn nghhưu khi thế gii doanh nghip. Msẽ đi du lch khp thế gii và chia snhng câu chuyn hay. Mcũng hy vng có thdùng trí tuvà tài chánh ca mình để giúp cho nhng người kém may mn hơn mình. Mẹ đa tThượng Đế đã ban phước lành cho gia đình mình vi tt cnhng gì chúng ta có ngày hôm nay. Mbiết ơn vì đã có con, bé Jayden và Charlie trong cuc đời ca m. Mluôn luôn yêu thương tt ccác con cháu ca m


Trân trng,Crystal H. VoTái bút.  Hãy nhrng, chmt cú đin thoi hoc mt tin nhn là mcon mình ni kết vi nhau ngay. Con nhgiliên lc dù chúng ta có xa cách ngàn trùng trong tương lai. Yêu thương con nhiu - M


Edited by Lê Nguyn Hng

 

 

Ý kiến bạn đọc
21/06/202106:14:57
Khách
Xin mời quí vị nghe Như Ý đọc lá thư này và đôi lời tâm sự: https://youtu.be/yRW5wfNxe2Q
19/06/202102:54:03
Khách
Như Ý xin chân thành cảm ơn quí báo đã đăng bức tâm thư này. Đây là bản dịch, còn bản tiếng Anh mới là bản chính. NY xin mời quí đọc giả xem qua trang mạng của NY: https://www.crystalhvo.com/post/a-letter-to-my-child
NY mong sẽ được gởi gấm tâm tư của mình đến các cháu sang ở nước ngoài.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 552,890
Tôi có cô cháu dâu dể thương, có con học đại học University of Virginia và VA Tech. Cháu cho biết hai trường trên lá đổi màu rất đẹp và mời Ba Mẹ cháu, chị bạn, tôi đi xem lá vàng tiện thể thăm các con. Tôi nhận lời ngay và cháu đến đón chúng tôi vào buổi sáng đẹp trời. Mẹ cô và chúng tôi mang theo it nước uống, thức ăn dù không cần thiết.
Riêng Thịnh Hương thì rất vui được gặp lại anh chị Trần Dạ Từ Nhã Ca. Thấy anh đi đứng thẳng thớm và khá vững chaĩ sau cơn đột quỵ năm ngoái tôi mừng lắm. Anh chị là linh hồn của Việt Báo, là trụ cột của chương trình Viết Về Nước Mỹ. Nay anh chị đã quyết định giao “gánh sơn hà” lại cho con gái Hòa Bình để vui thú điền viên. Cầu mong con thuyền Việt Báo tồn tại lâu dài để những câu chuyện của người tỵ nạn có chỗ “dung thân” và đóng góp vào kho tàng văn hóa Việt Nam tại quê hương thứ hai ngày nay.
Nhưng lần tham dự Lễ trao giải kỳ này, em thực sự rất xúc động. Em chợt hiểu rằng, đây không phải là Viết về nước Mỹ. Đây là viết về Người Việt chúng ta. Về những câu chuyện đời góp nhặt trên quê hương thứ hai. Là cầu nối nhiều thế hệ người Việt lưu vong và cũng là cầu nối với người Việt trong nước. Để mọi người hiểu thêm về cộng đồng Việt Nam nơi này, đời sống ra sao, tinh thần, tình cảm thế nào.
Tôi mê xi-nê từ nhỏ. Ngày đó, mỗi lần được đi coi phim đối với tôi là cả một sự kiện lớn lao. Ba má tôi hiếm khi cho chúng tôi đi xi-nê ở rạp. Một trong những cuốn phim Việt Nam mà tôi còn nhớ đã được coi hồi nhỏ là cuốn phim đen trắng “Đôi Mắt Người Xưa” do cô Thanh Nga thủ vai chính. Trong lúc đó, trong cư xá sĩ quan nơi gia đình tôi cư ngụ, thỉnh thoảng có ông thiếu tá này hay ông đại uý nọ thường mượn máy chiếu phim của đơn vị về chiếu ngoài trời cho lũ trẻ trong xóm chúng tôi thưởng thức. Những cuốn phim đó không nhiều, thường là do Bộ Thông Tin & Chiêu Hồi sản xuất theo đơn đặt hàng của cục chiến tranh tâm lý thời đó. Phim thường nói về những cái ác của lính việt cộng và kêu gọi những kẻ lầm đường lạc lối đó hãy mau trở về với chánh nghĩa quốc gia. Hay có phim ca ngợi nét hào hùng của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, cùng nỗi niềm của người vợ lính có chồng đang xông pha nơi trận mạc, chưa biết ngày nào trở về đoàn tụ với gia đình. Có vài cuốn phim đó thôi, được chiếu đi chiếu
Chiều Chủ Nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021, Lễ Trao Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ 22 đã được long trọng tổ chức tại Hội Trường Đài Truyền Hình SBTN ở thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ, với sự tham dự trực tiếp của khoảng hơn 200 người, gồm các vị dân cử Việt-Mỹ, văn nghệ sĩ, các nhà bảo trợ, các tác giả VVNM, quý thân hữu, và đại gia đình Việt Báo.
Nhóm Việt Bút “âm thịnh dương suy”. Những năm về trước, trai đẹp, độc thân, vui tính, sồn sồn ở xa chỉ có Phan Hồ. Trai già rệu rạo còn liên lạc với nhóm VB đếm trên đầu ngón tay và đều rửa tay gác kiếm. Tếu chỉ có bác Tân Ngố và bác Ma. Bác Ma và bác Chương lên đường rồi. Bác Hân nghiêm túc. Bác Thời lụm cụm. Trai đẹp, tài năng cỡ Cao Minh Hưng hiếm như gươm (có chủ) lạc giữa rừng hoa. Gần đây có Lê Xuân Mỹ, Nguyễn Văn Tới…
Giữa tháng 10 hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức họp mặt và ra mắt tuyển tập sách. Chị em gồm chị Đỗ Dung, chị Phương Hoa, chị Kim Phú và tôi là hội viên đã mua vé từ hãng Southwest tháng 3 năm 2020, nhưng vì dịch Covid- 19 nên không thể thực hiện. Lần này muốn đi, vì dù sao có 2 mũi Moderna cũng tạm yên tâm. Chị Phương Hoa đầu tàu, cuối tháng 9 tâm trạng chị nửa lo âu nửa thích đi, nên đang còn dật dờ, phút cuối chị Phan Lang phone nói khéo sao mà chị PH quyết định mua vé, lần này chị Đỗ Dung vắng mặt vì sức khỏe không được tốt.
Sau vài buổi hội họp, cân nhắc, bàn tán qua “Zoom meeting”, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức “Đỗ Family Reunion” năm nay. Trừ những tiểu gia đình có con nhỏ chưa được chích ngừa, đại gia đình họ Đỗ sẽ lại hội ngộ, chung sống với nhau dưới cùng một mái ấm của Đỗ Gia Trang, Colfax- California suốt bốn ngày lễ Thanksgiving. Suốt mấy tuần lễ qua, chị em chúng tôi đều háo hức, nôn nóng được gặp lại nhau “in real life”.
Ngày 28.04.1975, người viết quay trở lại tỉnh vì bà xã hết hạn nghỉ phép, nhưng khi đến ngã tư Hóc Môn thì bị chặn lại không thể đi tiếp. Nhân viên kiểm soát cho hay hai bên đang đụng độ tại xã Tân Phú Trung thuộc tỉnh Hậu Nghĩa, giáp ranh với Hóc Môn tỉnh Gia Định. Đang phân vân, không biết nên chờ đợi để về tỉnh, hay quay lại Sài Gòn thì gặp anh bạn làm việc thâm niên tại US Embassy. Anh bạn này trao cho người viết danh sách 17 địa điểm và cho biết vào "giờ thứ 25" máy bay trực thăng từ đệ Thất hạm đội sẽ đáp xuống 17 địa điểm này để bốc người ra hạm. Anh ta dặn dò người viết cần mở đài radio của quân đội Mỹ băng tần FM. Khi nghe đài radio phát thanh bài hát White Christmas và loan báo thời tiết Sài Gòn "nhiệt độ 105 độ và đang gia tăng " tức là lệnh báo hiệu "giờ thứ 25" đã điểm
Steven với chị lâu nay đi chung xe, làm chung hãng, lại là đồng hương gốc mít với nhau. Steven cũng thấy chị Châu vốn bẳn tánh như thế, nhưng không ngờ đến mức độ này. Mới chỉ là cái danh hão, nếu mà cái danh thực có lợi thực thì còn đố kỵ cỡ nào nữa đây, thật ngán ngẩm cho đồng hương của mình. Hãng MITF này có đến bảy trăm con người, đồng hương gốc mít đếm không đủ mười đầu ngón tay, lẽ ra phải đứng chung với nhau, bảo vệ nhau, đằng này cứ nhè nhau mà kéo xuống. Thậm chí có ai đó còn nói:” Mỹ, Phi, Mễ, Xì… ăn không sao. Mít mà ăn là không được” lẽ nào dân mít với nhau cứ kèn cựa bôi mặt đá nhau như thế? Sau lưng chị Châu P có thằng Henry V chống lưng. Vị trí thằng Henry rất cao, chỉ dưới vài người nhưng trên bảy trăm người. Thằng Henry V dân gốc Lạch Tray, gia đình vào Sài Gòn sau bảy lăm. Nó vốn ma lanh và nhiều tiểu xảo vì vốn xuất thân từ hàng rong chợ trời, nhảy tàu ở Cống Bà Xép. Vượt biên sang Mỹ rồi chịu khó đi học và may mắn hơn nữa là nó vào hãng này đúng thời điểm
Nhạc sĩ Cung Tiến