Tiếng Việt
Việt Báo Viết Về Nước Mỹ
vớt và đưa vào Phi Luật Tân. Chúng tôi đã đến Mỹ dưới dạng thuyền nhân năm 1981. Sau 6 năm sinh sống