Tiếng Việt
Việt Báo Viết Về Nước Mỹ
và Tôi đi vượt biên vào tháng 7 năm 1980. Sau 15 ngày lênh đênh trên biển Đông